INDIA DEL NORD Jaipur:la brocca d'acqua del Maharaja foto P. Padoan