CHHATTISGARH le carrube foto G. Porta
giancacarrube